Certifikat ISO

U Zagrebu je 3. studenoga 2006. predsjedniku Uprave Narodnih novina d.d. Milivoju Fučkaru predstavnik Lloyd’s Registera Veljko Mahmet uručio certifikat prema normi ISO 9001/2000. Tim se certifikatom potvrđuje da je Lloyd’s Register Assurance odobrio sustav upravljanja kvalitetom Društva prema normi upravljanja kvalitetom u proizvodnji tiskanica i novinskih izdanja. Pregledom dokumentacije o procesu proizvodnje, od pripreme, tiska i dorade u tiskari Narodnih novina d.d. i praćenjem toga procesa ustanovljeno je da je uspostavljen potpun sustav upravljanja kvalitetom. Tim sustavom znatno se poboljšava poslovanje u tiskarskoj djelatnosti Narodnih novina d.d.

Primjenjujemo načelo da je kvaliteta jeftinija od ispravljanja pogrešaka.

Uporište našega sustava upravljanja kvalitetom:

  • etika organizacije (način ponašanja kojeg se svi zaposlenici drže prilikom obavljanja svojeg posla),
  • integritet (podrazumijeva poštenje, moral, vrijednosti, pravednost i iskrenost; s čime se naši zaposlenici mogu ponositi) i
  • povjerenje (nusproizvod integriteta i etike. U tiskari Narodnih novina d.d. prisutan je u svim segmentima timski rad prožet povjerenjem jer se bez povjerenja taj sustav ne bi mogao ni provoditi).

U Tiskarskoj djelatnosti Narodnih novina d.d. primijetili smo da unapređenje kvalitete znači uklanjanje varijacija unutar procesa. Krenuli smo od toga da ćemo cilj standardizacije postići ujednačavanjem procesa. Oblikovanjem procesa dobili smo standardne operativne procedure. Upravo smo kontinuiranim unapređenjem i u skladu sa standardima ISO, prema normi HRN EN ISO 9001/2008, mogućnost pogreške smanjili na prihvatljivu razinu. Naše cjelovito unapređenje, odnosno pokretanje procesa za kontrolu kvalitete, ima tri faze:

  1. Prikupljene zahtjeve kupaca stavljamo uvijek u prvi plan i na osnovi njih vršimo analize.
  2. Primjenjujemo nove tehnologije.
  3. Proizvodimo nove proizvode sukladno potrebnim standardima.