Privatno pravo europske unije – posebni dio

Privatno pravo europske unije – posebni dio

Novo

Urednici: prof. dr. sc. Tatjana Josipović
Autor/i: skupina autora
Recenzenti: akademik Jakša Barbić, prof. dr. Damjan Možina, prof. dr. Verica Trstenjak

Vrijeme izdavanja: svibanj 2022.
Uvez: tvrdi
Broj stranica: 1132
Oznaka: 811-472

Cijena: 54,4200 kn

Naruči
* Broj primjeraka:

* Naručitelj:

* Mjesto:

* Poštanski broj:

* Adresa:

* OIB:

* Telefon:

Telefaks:

* Email:
NARUDžBE
Narodne novine d.d., Odjel prodaje knjiga i časopisa, Zagreb, Savski gaj XIII. 6, 10020 Zagreb, tel.: 01/6652-843, 6652-844, telefaks: 01/6652-828, e-pošta prodajaknjiga@nn.hr

Iz Predgovora

Knjiga prikazuje privatno pravo Unije koje se razvilo u okviru različitih posebnih područja prava Unije. Cilj knjige je upozoriti na najvažnije europske elemente u pojedinoj grani privatnog prava, a posebno na važnost europske komponente bez koje se više ne može tumačiti ni primjenjivati nacionalno privatno pravo. U knjizi se objašnjava kako uređenje privatnopravnih odnosa u pravu Unije utječe na razvoj pojedinih privatnopravnih grana u pravu Republike Hrvatske. U deset poglavlja obrađuju se najvažniji privatnopravni instituti prava Unije koji su značajno odredili razvoj pojedinih grana privatnog prava u hrvatskom pravnom poretku. Sva su poglavlja u knjizi jednako koncipirana, a svako je poglavlje posvećeno jednom posebnom privatnopravnom području. Pri podjeli poglavlja i određivanja njihova sadržaja korišten je pristup koji se i inače upotrebljava pri proučavanju pojedinih grana privatnog prava na nacionalnoj razini. Takav je pristup odabran da bi se u što je moguće većoj mjeri naglasila neodvojiva povezanost europske i nacionalne komponente u svakoj posebnoj grani privatnog prava. U svakom poglavlju izlažu se pravni izvori, razvoj, načela, pojedini privatnopravni instituti važni za razvoj posebne grane privatnog prava, pravila o mjerodavnom pravu, usklađenost hrvatskog prava s pravom Europske unije, najvažnije odluke Suda Europske unije. Pritom se ne objašnjavaju opći pojmovi i opći aspekti privatnog prava Unije obrađeni u knjizi »Privatno pravo Europske unije – opći dio« objavljenoj u okviru iste edicije Narodnih novina posvećenoj pravu Europske unije.

Pregled sadržaja

preuzmi PDF