ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – postupci javne i jednostavne nabave

24.09.2021.

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH
– postupci javne i jednostavne nabave

ev. br. 2021-0379

25. studenoga 2021. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

 

Održavno

MJESTO ODRŽAVANJA: Online predavanje

DATUM ODRŽAVANJA: 25. studenoga 2021. 

PREDAVAČ: Ostap Graljuk

RASPORED PREDAVANJA

8:30 – 9:00

 • Registracija polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/2 školska sata)

 • Elektronički oglasnik javne nabave RH – osnovne funkcionalnosti za naručitelje i ponuditelje
  • EOJN platforma
  • Registracija
  • Plan nabave
  • Objava prethodnih savjetovanja
  • Priprema ESPD zahtjeva
  • Objava postupka javne nabave
  • Priprema ESPD odgovora
  • Postavljanje pitanja/pojašnjenja na DON
  • Dostava ponuda kroz sustav EOJN RH
  • Javno otvaranje ponuda
  • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
  • Objava Odluke o odabiru/poništenju
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • E-žalba
  • Jednostavna nabava na EOJN RH

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:45

 • Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Praktični prikaz rada u EOJN RH
  • Objava plana nabave
  • Izmjena/dopuna plana nabave
  • Objava prethodnih savjetovanja
  • Priprema ESPD zahtjeva
  • Objava postupka javne nabave

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 12:45

 • Stanka

12:45 – 14:15

(90 minuta/2 nastavna sata)

 • Praktični prikaz rada u EOJN RH
  • Dostava ponuda kroz sustav EOJN RH
  • Javno otvaranje ponuda
  • Zahtjev za pojašnjenjem ili upotpunjavanjem ponude
  • Objava Odluke o odabiru/poništenju
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • Izjavljivanje e-žalbe
  • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe
  • Provođenje postupaka jednostavne nabave na EOJN RH

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:15 – 14:30 

 • Stanka

14:30 – 16:00

 • Praktični prikaz rada u EOJN RH - nastavak
  • Objava obavijesti o dodijeli ugovora
  • Registar ugovora – ažuriranje registra ugovora
  • Izjavljivanje e-žalbe
  • Postupanje naručitelja nakon zaprimljene e-žalbe
  • Provođenje postupaka jednostavne nabave na EOJN RH

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Kotizacija 890,00 kuna (PDV uključen) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX. Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu putem e-pošte.

Molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda.