Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi – Smjernice Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

14.10.2022.

Izmjene i dopune Zakona o javnoj nabavi;
Smjernice Uprave za trgovinu i politiku javne nabave

ev. br. 2022-0478

29. studenoga 2022. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE


Prijavnica

Datum održavanja

29. studenoga 2022.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Zakonodavni okvir i dosadašnje izmjene zakonodavnog okvira

Komentar izmjena ZJN u odnosu na vrijednosti:

  • utjecaj izmjena u kontekstu izrade Plana nabave
  • prilagodba internih akata o jednostavnoj nabavi

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Komentar izmjena ZJN u odnosu na vrijednosti:

  • utjecaj izmjena u kontekstu ostvarivanja pravne zaštite

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

12:15 – 13:00

Stanka

13:00 – 14:30

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Komentar izmjena ZJN u odnosu na pravnu zaštitu:

  • utjecaj izmjena u kontekstu ostvarivanja pravne zaštite
  • bitne izmjene u kontekstu tijeka postupka nabave i žalbenog postupka (zaustavljanje postupka, nastavak postupka, rokovi)

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:30 – 14:45

Stanka

14:45 – 16:15

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Smjernice za jednostavnu nabavu

Smjernice za prilagodbu javne nabave u procesu zamjene hrvatske kune eurom

Smjernice za poticanje sudjelovanja MSP-ova na tržištu javne nabave

Peti paket sankcija Rusiji

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 980,00 kuna /130,07 EUR (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.