NABAVA USLUGA U PODRUČJU GRADNJE USPOSTAVLJANJEM DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE

02.02.2023.

NABAVA USLUGA U PODRUČJU GRADNJE USPOSTAVLJANJEM DINAMIČKOG SUSTAVA NABAVE

ev. br. 2023-0050

30. ožujka 2023. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Održano

Datum održavanja

30. ožujka 2023.

PREDAVAČ

Manuela Licul Martinčić

RASPORED PREDAVANJA

8:45 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Specifičnosti nabave usluga projektiranja: jednostavna nabava i otvoreni/ograničeni postupak

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge projektiranja i pravila dokazivanja

Praksa DKOM-a i VUS-a

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Specifičnosti nabave usluga stručnog nadzora: jednostavna nabava i otvoreni/ograničeni postupak

Specifičnosti nabave usluge projektantskog nadzora: jednostavna nabava i otvoreni/ograničeni postupak

Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima u fazi nabave usluge stručnog nadzora i projektantskog nadzora i pravila dokazivanja

Sukob interesa u smislu ZJN – projektanti, stručni nadzor, izvođač radova, stručno povjerenstvo

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori 

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prikladnost provedbe ograničenog postupka nabave i uspostavljanje dinamičkog sustava nabave za usluge projektiranja, usluge stručnog nadzora i projektantskog nadzora

Postupak uspostavljanja dinamičkog sustava nabave – prvi stupanj: zaprimanje zahtjeva za sudjelovanje, ocjena pristiglih zahtjeva za sudjelovanje i postupak ocjene valjanih zahtjeva za sudjelovanje

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Postupak uspostavljanja dinamičkog sustava nabave – drugi stupanj: provedba zasebnih nabava, zaprimanje ponuda, ocjena pristiglih ponuda i postupak odabira valjane ponude

 

Predavanje, primjeri iz prakse, pitanja i odgovori

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

 

Kotizaciju 130 EUR/979,49 kn (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice putem platforme CISCO WEBEX molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku programa usavršavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.

 

Fiksni tečaj konverzije: 7,53450.