ZAMKE JEDNOSTAVNE NABAVE – JEDNOSTAVNA NABAVA NIJE BAUK

19.06.2024.

ZAMKE JEDNOSTAVNE NABAVE –
JEDNOSTAVNA NABAVA NIJE BAUK

ev. br. 2024-0226

11. rujna 2024. – 8 nastavnih sati

ONLINE PREDAVANJE

Prijavnica

Datum održavanja

11. rujna 2024.

PREDAVAČ

Mirjana Čusek-Slunjski

RASPORED PREDAVANJA

8:55 – 9:00

Spajanje polaznika na platformu predavanja

9:00 – 10:30

(90 minuta/

2 školska sata)

Kako biti transparentan u jednostavnoj nabavi?

 • Procijenjena vrijednost nabave, financijski pragovi i CPV kodovi – pitamo se znamo li planirati i o kome to ovisi?
 • Poznavanje načela javne nabave radi učinkovite javne nabave te ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava
 • Prethodna savjetovanja, istraživanje tržišta kao alat za donošenje odluke je li nešto jednostavna nabava ili idemo u raspis postupka javne nabave
 • Zahtjevi kod EU financiranja – moramo li uvijek spajati nespojivo u grupe? 
 • Osvrt na pravilnike o jednostavnoj nabavi – prikaz primjera dobre prakse

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

10:30 – 10:40

Stanka

10:40 – 12:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Provedba postupka jednostavne nabave

 • Provedba postupka jednostavne nabave – kako osigurati transparenta postupak jednostavne nabave?
 • Trebamo li formirati povjerenstvo, osigurati izjave o sukobima interesa?
 • Što o svemu tome kažu posrednička tijela kada je nabava sufinancirana EU sredstvima?
 • Opis zahtjeva u jednostavnoj nabavi – tehničke specifikacije, uvjeti i zahtjevi naručitelja
 • Određivanje rokova
 • Upravljanje postupkom jednostavne nabave – imamo li dovoljno kapaciteta za cjelokupno praćenje jednostavne nabave?
 • Prikaz provedenih postupaka jednostavne nabave

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

12:10 – 12:40

Stanka

12:40 – 14:10

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prijenos iskustva iz provedenih postupaka jednostavne i javne nabave – I. dio.

 • Poznavanje predmeta nabave kao preduvjet opravdanih zahtjeva u postupcima jednostavne i javne nabave vezano uz uvjete ekonomske i financijske i tehničke i stručne sposobnosti
 • Kako postaviti uvjete plaćanja (nakon kompletno izvršenog posla, sukcesivno tijekom ugovornog razdoblja ili sl.)
 • Jamstva – koja i kakva tražiti i zašto?
 • Zajednica ponuditelja, Podugovaratelji i Oslanjači – razine provjere i njihove odgovornosti
 • Zahtjevi po posebnim propisima – važnost njihove provjere prije raspisa postupka jednostavne ili javne nabave

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

14:10 – 14:15

Stanka

14:15 – 15:45

(90 minuta/

2 nastavna sata)

Prijenos iskustva iz provedenih postupaka jednostavne i javne nabave – II. dio.

 • Trajanje ugovora o jednostavnoj i/ili javnoj nabavi – kako odrediti i povezati s fazom izvršenja ugovora u kojoj su moguće situacije potrebne za produženje rokova
 • Primjeri ugovora za radove/robe/usluge iz provedenih postupaka jednostavne i/ili javne nabave
 • Izmjene ugovora tijekom izvršenja – zakonske mogućnosti/pravne osnove

PPT, Pitanja i odgovori, rasprava

Broj polaznika

Maksimalan broj polaznika je 50

Kotizaciju 150 € (temeljem čl. 39. st. 1. toč. i) Zakona o PDV-u kotizacija je oslobođena od PDV-a) po sudioniku koja uključuje sudjelovanje u radu radionice/webinara molimo uplatiti na IBAN Narodnih novina d.d. broj HR3623400091500243194, poziv na broj 02 OIB tvrtke/ustanove, svrha doznake IME i PREZIME sudionika.

Nakon uplate kotizacije, a minimalno tri dana prije održavanja predavanja šaljemo detaljne upute o prijavi na platformu.

Tvrtka/ustanova koja prijavi najmanje pet sudionika – šesti sudionik sudjeluje besplatno.

Kotizacija se mora uplatiti do početka usavršavanja, a potvrdu o uplati valja poslati telefaksom na broj (01) 6652 891 ili e-poštom: edukacija@nn.hr

Potvrdu o sudjelovanju na radionici zaprimit ćete elektroničkim putem.

Svakom sudioniku webinara koji će imati uključenu kameru tijekom predavanja bit će izdana potvrda – 8 sati/bodova.