Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Administrator (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

15.05.2018.

Narodne novine d.d. dana 15. svibnja raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog roka za  

Administratora (m/ž) – 1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu

Uvjeti:

  • SSS, opći ili ekonomski smjer 
  • 1 godina na administrativno-tehničkim ili sličnim poslovima    
  • Poznavanje rada na PC-u (Windows, Word, Excel, Internet i e-mail)

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

  • Prijavu na natječaj
  • Životopis
  • Presliku svjedodžbe
  • Elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
  • Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.
Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. put 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ ADMINISTRATOR  zaključno s 22. svibnjem 2018. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu i nadamo se budućoj suradnji.


Zagreb, 15. svibnja 2018.

Nakon provedenog natječaja za radno mjesto Administrator (m/ž) (1 izvršitelj/ica s mjestom rada u Zagrebu), Uprava Društva je dana 26. lipnja 2018. donijela Odluku o izboru gospođe Leea Babec.

U Zagrebu, 27. lipnja 2018.