Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

Grafičar tiska (m/ž) – 2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU

04.09.2023.

Narodne novine d.d. dana  04. rujna 2023. godine raspisuju natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada za radno mjesto

Grafičar tiska (m/ž)

(2 izvršitelja/ice s mjestom rada u ZAGREBU)

Od kandidata očekujemo:

 • poznavanje procesa tiska, posluživanja i održavanja tiskarskih strojeva
 • predanost kontroli ispravnosti i kvalitete proizvoda

Uvjeti:

 • SSS – grafički tehničar tiska
 • 1 godina radnog iskustva na tiskarskim poslovima i strojevima za ofsetni tisak 

Posebna znanja i vještine:

 • poznavanje svih tiskarskih procesa rada odnosno poznavanje rada na strojevima za ofsetni tisak
 • rutinsko korištenje Office paketa

Nudimo:

 • radno vrijeme: pon – pet (7:00 – 15:00)
 • različite prednosti za radnike: sistematski pregledi, mogućnost dodatnih edukacija, dodatne financijske nagrade i drugo

Dokumenti koje je potrebno dostaviti:

 • prijavu na natječaj/motivacijsko pismo
 • životopis
 • presliku svjedodžbe
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od tri mjeseca)

 

Dokumenti predani za natječaj ne vraćaju se kandidatima, stoga se prilažu preslike, a naknadno prije izbora može se zatražiti uvid u izvornik.

Zainteresirani kandidati dužni su prijave za zasnivanje radnog odnosa dostaviti isključivo u zatvorenoj omotnici na adresu: NARODNE NOVINE d.d., Zagreb, Savski gaj, XIII. 6, Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova, ZA NATJEČAJ GRAFIČAR TISKA (s mjestom rada u ZAGREBU) zaključno s 14. rujna 2023. godine. Zamolbe dostavljene na drugi način (e-mailom, faxom i sl.) neće se razmatrati.

Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19, 84/21) ali samo pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj te pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta natječaja, priložiti i sve ostale dokaze navedene na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja :https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijavom na natječaj kandidati pristaju na obradu svojih osobnih podataka u svrhe provođenja selekcijskog postupka. Dostavljeni osobni podaci čuvaju se u Narodnim novinama d.d. tri mjeseca od zaključenja natječaja. Molimo kandidate koji nisu s time suglasni da to naglase u prijavi.

U svakom trenutku kandidati mogu zatražiti prestanak daljnje obrade svojih osobnih podataka, odnosno njihovo brisanje slanjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte zop@nn.hr.

Zahvaljujemo na Vašem odazivu.                             

Zagreb, 4. rujna 2023.

Uprava Društva donijela je dana 05. listopada 2023. Odluku o poništenju natječaja.

Zagreb, 6. listopada 2023.