Natječaji za radna mjesta i oglasi o prodaji

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA NARODNE NOVINE d.d.

29.10.2020.

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU SLUŽBENIH VOZILA U VLASNIŠTVU DRUŠTVA NARODNE NOVINE d.d.

 

Zagreb, 29.10.2020.

Katalog možete preuzeti ovdje.

Predmet javnog poziva je prodaja flote rabljenih dostavnih vozila u vlasništvu društva Narodne novine d.d., i to:

 1. Volkswagen Caddy 2.0 SDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WV2ZZZ2KZ6X010254, sa prijeđenih 339.885 kilometara.  
 2. Volkswagen LT 35 2.5 TDI, godina proizvodnje 2003., broj šasije: WV1ZZZ2DZ4H007436, sa prijeđenih 258.921 kilometara.  
 3. Volkswagen LT 35 2.8 TDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WV1ZZZ2DZ6H003663, sa prijeđenih 219.693 kilometara.  
 4. Citroen Berlingo 1.9D, godina proizvodnje 2002., broj šasije: VF7MCWJYB65899471, sa prijeđenih 280.924 kilometara.  
 5. Volkswagen Transporter 1.9 TDI, godina proizvodnje 2004., broj šasije: WV1ZZZ7HZ4H068626, sa prijeđenih 342.083 kilometara.
 6. Citroen Berlingo 1.9D, godina proizvodnje 2002., broj šasije: VF7MCWJYB65899485, sa prijeđenih 288.579 kilometara.  
 7. Volkswagen Caddy 2.0 SDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WV2ZZZ2KZ6X010353, sa prijeđenih 306.209 kilometara.  
 8. Škoda Fabia 1.4 Ambiente, godina proizvodnje 2008., broj šasije: TMBBC45J593078035, sa prijeđenih 252.196 kilometara.  
 9. Volkswagen LT 35 2.5 TDI, godina proizvodnje 2004., broj šasije: WV1ZZZ2DZ5H004580, sa prijeđenih 318.317 kilometara.  
 10. Volkswagen LT 35 2.8 TDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WV1ZZZ2DZ6H003742, sa prijeđenih 320.402 kilometara.  
 11. Volkswagen LT 35 2.8 TDI, godina proizvodnje 2004., broj šasije: WV1ZZZ2DZ5H018248, sa prijeđenih 362.532 kilometara.  
 12. Volkswagen Transporter 1.9 TDI, godina proizvodnje 2005., broj šasije: WV1ZZZ7HZ6H012648, sa prijeđenih 512.953 kilometara.  
 13. Iveco Daily 50C 13V, godina proizvodnje 2003., broj šasije: ZCFC5090005424391, sa prijeđenih 221.709 kilometara.  
 14. Volkswagen Caddy 2.0 SDI, godina proizvodnje 2004., broj šasije: WV2ZZZ2KZ5X020062, sa prijeđenih 222.421 kilometara.  
 15. Volkswagen Caddy 2.0 SDI, godina proizvodnje 2004., broj šasije: WV2ZZZ2KZ5X015727, sa  prijeđenih  141.684 kilometara.  
 16. Citroen Berlingo 2.0 HDI, godina proizvodnje 2002., broj šasije: VF7MFRHYB65888861, sa prijeđenih  147.941 kilometara.  

Vozila označena pod točkama 1. do 14. nalaze se na lokaciji u Zagrebu, Savski gaj, XIII. put 6.

Vozilo označeno pod točkom 15. nalazi se na lokaciji u Splitu, Stinice 12.

Vozilo označeno pod točkom 16. nalazi se na lokaciji u Dubrovniku, Vukovarska 18.

Vozila se prodaju kao flota u paketu po sistemu viđeno-kupljeno. Društvo Narodne novine d.d. ne jamči za točnost opisa i tehničku ispravnost vozila koja su predmet prodaje. U slučaju kupnje kupac je dužan o svome trošku otpremiti vozila sa lokacija na kojima se ista nalaze. Minimalna cijena za flotu vozila označenih pod točkama 1. do 16. iznosi 95.760,00 kuna + PDV, odnosno 119.700,00 kuna.

Kao jamstvo za ozbiljnost ponude, ponuditelj je dužan uplatiti akontaciju u vrijednosti  10% od ukupne vrijednosti vozila , tj. iznos od = 9.576,00 kuna na žiro račun kod Privredne banke Zagreb IBAN HR2823400091100098647 s opisom plaćanja “jamstvo za ozbiljnost ponude - vozila“.

Rok za dostavu ponuda je 15 (slovima: petnaest) dana od dana objave javnog nadmetanja na internetskim stranicama društva.

Ponude se predaju  osobno na urudžbeni zapisnik društva ili preporučeno poštom na adresu Narodne novine d.d., Savski gaj, XIII. put 6., 10020 Zagreb u zatvorenoj omotnici sa naznakom “Ponuda za flotu rabljenih dostavnih vozila – ne otvarati“. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim i neće se uzimati u razmatranje, nego će biti vraćene Ponuditelju.

Službena vozila u vlasništvu društva Narodne novine d.d. i tehnička dokumentacija mogu se razgledati dana 10.11.  2020. godine od 09:00 do 13:00 sati uz prethodnu najavu na telefon broj 098 389 630. 

Zagreb, 29.10.2020.

 

 

Odluka o provedbi postupka prodaje flote rabljenih dostavnih vozila u vlasništvu društva Narodne novine d.d.

Zagreb, 20.11.2020.