Odaberite godinu:

Program usavršavanja JN: OBJAVA PLANA NABAVE

29.10.2019.

12. prosinca 2019. 

Nova radionica: NOVINE U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM PRAVU

24.09.2019.

Novine u zemljišnoknjižnom pravu

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

18.07.2019.

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita
Održano

Novine u EOJN i primjena u praksi – osvrt sa strane naručitelja i ponuditelja

08.03.2019.

10. svibnja 2019. – 8 nastavnih sati