Odaberite godinu:

Webinar – Uredsko poslovanje

28.09.2021.

14. prosinca 2021.
Održano

ELEKTRONIČKI OGLASNIK JAVNE NABAVE RH – postupci javne i jednostavne nabave

24.09.2021.

25. studenoga 2021. – 8 nastavnih sati – ONLINE PREDAVANJE  Održavno

Uredsko poslovanje

23.07.2021.

7. rujna 2021. POPUNJENO

 

 

Edukacija pripreme vježbenika za polaganje pravosudnog ispita

16.07.2021.

od 17. rujna do 24. listopada 2021. u Zagrebu, zgrada Narodnih novina d.d., Savski gaj, XIII. put br. 6 

Održan